Vindgeneratorer

Differanse på forskjellige vindgeneratorer.
Tabellen viser hvor mange kwh pr. år. generatorene produserer på ulike vindstyrker.

VIND M/S AIR-X400W BREEZE 200W CN 300W FAD 300W CN 500W CN 200w
2,5 36   123 26 131 123
3     210 44 228 219
3,5 144 144 333 61 368 350
4   216 491 96 543 517
4,5 336 264 701 140 780 736
5   336 955 193 1096 1016
5,5 528 444 1279 333 1848 1349
6   504 1656 420 2348 1752
6,5 780 600 2102 526 2935 2225
7     2628 639 3609 2786
7,5     3232 780 4380  
8     3924 937 5256  
8,5       1113 6237  
9       1305    
9,5       1524    
10       1761    
10,5       2024    
11       2313    
11,5       2628    
12       2970    
12,5       3338    
13            

Produksjon av kwh pr. år på en vindstyrke på 6,5 m/s .
Type generator kwh pr.år.

Amerikanske AIR-X400 w Rotor dia 1,15 m 780 kwh
Amerikanske Breeze 200w Rotor dia 1,15m 600 kwh
Kinesiske Aeolus 300 w Rotor dia 1,5m 526 kwh
Kinesiske FD 2.5-300-8l Rotor dia 2,5m 2102 kwh
Kinesiske FD2,7-500-10l Rotor dia 2,5 m 2935 kwh
Kinesiske FD2.1-200-8L Rotor dia 2,2 m 2225 Kwh